Konferencja „Teatr w przestrzeni miejskiej”

niedziela, 27 listopada 2016, 12:48

Katedra Dramatu i Teatru KUL, Zakład Teatrologii UMCS,

Akademia Teatralno-Wokalna Jerzego Turowicza

 

mają zaszczyt zaprosić na

 

Międzynarodową Interdyscyplinarną Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową

„Teatr w przestrzeni miejskiej”

20-21.04.2017 r.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do refleksji nad działaniami teatralnymi i parateatralnymi w przestrzeni miejskiej. Konferencja ma służyć jako przyczynek do zatrzymania się nad zagadnieniem roli teatru w poszczególnych – polskich i zagranicznych – miastach.  Zależy nam na jak najszerszym zakresie rozważań badawczych. Czy o widowiskach ulicznych nadal możemy mówić jako o przedstawieniach teatralnych? Jakie cele przyświecają artystom obecnie tworzącym różnego rodzaje happeningi, performance czy flash moby? Jaką podejmują tematykę? Czy w rozważaniach teatralnych jest miejsce na graffiti, murale?

Mamy nadzieję, że w czasie konferencji nie zabraknie odpowiedzi na te i inne pytania związane z teatrem ulicznym. Wydarzenie wpisuje się w program Festiwalu Teatralnego „Kontestacje”, ale także w obchody 700-lecia nadania praw miejskich dla Lublina. 

 Proponowane przez nas tematy badawcze:

 1. Teatry uliczne – teatry amatorskie czy profesjonalne?
 2. Jak wpisują się działania teatralne i około teatralne w przestrzenie miejskie?
 3. Graffiti i murale teatralne – ich rola i znaczenie.
 4. Sztukmistrze – ogień, żonglerka, szczudła – czy nadal mówimy o działaniach teatralnych?
 5. Pantomima, flash mob, performance, improwizacja, happeningi – widowiska podtrzymujące idee teatru?
 6. Cele i tematyka widowisk ulicznych.
 7. Co skłania młodych ludzi do odejścia od tradycyjnych form teatralnych?
 8. Teatry bez słów – zanik kultury żywego słowa?
 9. Spektakle pozateatralne związane z uroczystościami miejskimi i religijnymi.
 10. Czy można mówić o elementach teatralnych w czasie wydarzeń sportowych?
 11. Teatry jarmarczne – nadal obecne?

Mamy nadzieję, że w czasie konferencji nie zabraknie odpowiedzi na te i inne pytania związane z działaniami teatralnymi pojawiającymi się w przestrzeni miejskiej, dlatego zachęcamy do nadsyłania także własnych propozycji badawczych. Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony www.kontestacje.ack.lublin.pl (z zakładki „do pobrania”).

O decyzji o przyjęciu abstraktu powiadomimy w terminie do 28 lutego 2017 r.

Przewidujemy publikację pokonferencyjną. Opłata konferencyjna wynosi 150zł. Po zatwierdzeniu abstraktu, opłatę prosimy wpłacać na konto: RAIFFEISEN POLBANK 61 1750 0012 0000 0000 3164 8262 tytułem: OPŁATA KONFERENCYJNA – IMIĘ I NAZWISKO

Prosimy o nadsyłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy: teatr.w.przestrzeni@wp.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń: 17 luty 2017 r.

Komitet Naukowy:

            prof. dr hab. Wojciech Kaczmarek (KUL)

            ks. dr Mariusz Lach (KUL)

            dr Jarosław Cymerman (UMCS)

            prof. dr hab. Wojciech Dudziak (UW)

            dr hab. Małgorzata Jarmułowicz, prof. UG (UG)

Komitet organizacyjny:

            mgr Urszula Motyka – sekretarz konferencji

            mgr Joanna Dominika Belzyt

            mgr Aleksandra Pucułek

            Ewa Jemioł

            Olga Zdybel

Kontakt i bliższe informacje:

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mail: teatr.w.przestrzeni@wp.pl

Sekretarz konferencji: Urszula Motyka, tel.: 504-122-681

©2005 - 2013
ACK UMCS "Chatka Żaka", ul. Radziszewskiego 16, 20-031 Lublin