Konferencja "Ciało-Ruch-Przestrzeń. Wolność!"

IV Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Ciało-Ruch-Przestrzeń-Wolność

24-25.04.2018

Wtorek 24.04.2018

09:30-10:00 Rejestracja prelegentów

10:00-10:30 Paulina Zgliniecka (Akademia Muzyczna w Krakowie), Performatyka i opera. “Sudden Rain" Aleksandra Nowaka

10:30-11:00 Grzegorz Zyzik (Uniwersytet Opolski), Performuj i rządź. Filozofia Antanasa Mockusa

11:00-11:30 Przerwa kawowa

11:30-12:00 Elżbieta Pawłowska (Uniwersytet Jagielloński), Dominique Bréda- humor i performance

12:00-12:30 Aleksandra Kazimierska (Uniwersytet Śląski), Niepodległy teatr? Wolny teatr?

12:30-13:00 Dyskusja

13:00-14:00 Przerwa obiadowa

14:00-14:30 prof. dr hab. Irina Lappo (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Ciało w teatrze Meyerholda

14:30-15:00 Magdalena Juźwik (Uniwersytet Warszawski), Uwikłane ciało w reinterpretacji baletu Giselle

15:00-15:30 Przerwa kawowa

15:30-16:00 Wiktor Uhlig (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie), Czy zachowujemy ludzką twarz? Człowiek w zwierzęcej postaci w przedstawieniach teatralnych

16:00-16:30 Dyskusja

16:30 Promocja książki „Refleksje (około)teatralne” i zakończenie obrad

Środa 25.04.2018

10:00-10:30 Mirosław Majewski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Teatr ludowy w „teatrze wyobraźni” - sposoby ukazania widowisk obrzędowych w relacjach reporterskich (przykład Polskiego Radia Lublin)

10:30-11:00 Paulina Kubas (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Zdemaskować teatr. Eksperymentalna przestrzeń Ireny Solskiej

11:00-11:30 Przerwa kawowa

11:30-12:00 dr Jarosław Cymerman (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Przestrzenie teatru Ireny Ładosiówny

12:00-12:30 Joanna Dominika Belzyt (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Improwizacja ruchowa i symbolika ciała, kontakt improwizacja - wyjście poza ramy i utarte schematy

12:30-13:00 Dyskusja

13:00-14:00 Obiad

14:00-14:30 Patrycja Gas (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), EduLARP jako narzędzie rozwijające kompetencje międzykulturowe oraz budujące więzi społeczne. Przykład Gimle EduLARP w Szwecji

14:30-15:00 Olga Daroch (Narodowe Forum Muzyki im. W. Lutosławskiego, Szkoła Muzyczna im. prof. M. Zduniak we Wrocławiu), Dalcroze’owska plastique animee – między tańcem a teatrem

15:00-15:30 Przerwa kawowa

15:30-16:00 Katarzyna Zioło (Uniwersytet Śląski), Performance art prawdą absolutną?

16:00-16:30 prof. dr hab. Grzegorz Ziółkowski (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Samospalenie: akt-widowisko będące najradykalniejszą formą protestu w obronie wolności

16:30-17:00 Dyskusja

17:00 Zakończenie obrad

Konferencji towarzyszyć będzie promocja książki „Refleksje (około)teatralne” pod redakcją mgr Joanny Dominiki Belzyt i mgr Urszuli Motyki, stanowiącej zbiór artykułów wygłoszony podczas Konferencji Naukowych organizowanych w ramach Studenckiego Ogólnopolskiego Festiwalu Teatralnego „Kontestacje” w Lublinie.

Obrady odbędą się w Sali Widowiskowej Inkubatora Medialno-Artystycznego mieszczącego się w Akademickim Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka”, ul. Idziego Radziszewskiego 16, 20-031 Lublin.

Kontakt i szczegółowe informacje: mgr Urszula Motyka – Sekretarz konferencji

E-mail: cialo.ruch.przestrzen.wolnosc@gmail.com

 

©2005 - 2013
ACK UMCS "Chatka Żaka", ul. Radziszewskiego 16, 20-031 Lublin